Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Deze verzekering dekt schade die u in de hoedanigheid van particulier toebrengt aan derden of bezittingen van derden.

Er kan gekozen worden voor een alleenstaanden of gezinsdekking.

 

Het is zeer verstandig een AVP af te sluiten, een ongelukje zit immers in een klein hoekje. Op dat moment kunt u financieel aansprakelijk gesteld worden en dat kan grote gevolgen hebben.

Gezinsongevallenverzekering

Met deze verzekering vangt u de financiële gevolgen op van een ongeval met een minder goede afloop. De verzekering keert uit bij overlijden en blijvende invaliditeit, waarbij u kunt kiezen uit diverse dekkingsmogelijkheden.

 

Uiteraard zijn er vanuit de overheid voorzieningen wanneer u dit overkomt, maar deze voorzien vaak slechts in de meest noodzakelijke levensbehoeften en zijn aan een maximum gebonden.

De overheid verwacht dan ook dat u zelf maatregelen treft. Het afsluiten van een gezinsongevallenverzekering is dan een goede optie.

Rechtsbijstandverzekering

U loopt elke dag de kans in een conflictsituatie terecht te komen, met bijvoorbeeld een buurman, de gemeente, leverancier of werkgever. Dan is juridische hulp onmisbaar. De kosten van procederen zijn vaak niet te overzien en hier draait u in veel gevallen zelf voor op.

 

Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, wordt

uw zaak in dat geval behandeld door deskundigen die de weg weten in de complexe wereld van wetten en regels.

 

Bij deze verzekering kunt u een keuze maken uit diverse te verzekeren modules.

 

 

Flakkee Hypotheken Hans Meijer Advies is een erkend hypotheek adviseur